Privacy policy.

Inleiding

Last modified: June 8 2023

Naq Cyber respects the privacy of its customers, suppliers, partners and employees. We have therefore formulated and implemented a policy on complete transparency regarding the processing of personal data, its purpose(s) and the possibilities to exercise your legal rights in the best possible way.  If you require any additional information about the protection of personal data, please visit one of the following websites: 

Definities

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Europese verwerkingsverantwoordelijke: Naq Cyber B.V., Vlamingstraat 4, 2712BZ Zoetermeer, Nederland, 75310368. 
 • UK controller: Naq Cyber UK Ltd., First Floor, Lipton House, Stanbridge Road, Leighton Buzzard, United Kingdom, LU7 4QQ, 12714016.

2. Gegevensbeschermingsautoriteit:


3. Wetten inzake gegevensbescherming:

 • De EU GDPR 2018;
 • De e-privacyrichtlijn van de EU van 2002 (die binnenkort zal worden vervangen door de e-privacyverordening van de EU);
 • De Nederlandse Uitvoeringswet AVG 2018 en Telecommunicatiewet 1998;
 • De Britse Data Protection Act 2018 en de Britse GDPR 2020.

Verzamelen van gegevens

 1. Jouw persoonsgegevens worden verzameld door Naq Cyber en haar gegevensverwerkers. 
 2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

{{privacypolicy-table1}}

Hoe wij jouw gegevens verzamelen, opslaan of anderszins verwerken

{{privacypolicy-table2}}

Opslag en bescherming van gegevens

Jouw gegevens worden door Naq Cyber en haar verwerkers beschermd in overeenstemming met alle wettelijke vereisten die door de relevante gegevensverwerkingswetten worden gesteld. Naq Cyber heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen en eist van haar gegevensverwerkers dat zij aan dezelfde eisen voldoen. Naq Cyber heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met haar verwerkers om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen. 

Where there is an international data transfer, Naq has put in place Standard Contractual clauses to ensure that the personal data is handled in accordance with the EU and/or UK GDPR.

Jouw rechten met betrekking tot informatie

 1. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder b), van de AVG heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, rectificatie, uitwissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. You can exercise these rights by contacting us at the following email address: gdpr@naqcyber.com and put “GDPR request” in the subject line of your email.
 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening plaatst en het adres vermeldt waarop wij je kunnen bereiken.
 4. Binnen een maand na het indienen van het verzoek ontvang je een antwoord van ons. Wij brengen je geen kosten in rekening voor het indienen van jouw verzoek, tenzij het verzoek duidelijk ongegrond of anderszins onredelijk van aard is.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en de hoeveelheid verzoeken kan deze termijn tot twee maanden worden verlengd.

Marketing

 1. You may receive commercial offers from Naq Cyber. If you do not wish to receive them (anymore), please send us an email to the following address: gdpr@naqcyber.com
 2. Jouw persoonlijke gegevens zullen door onze partners niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 3. If you encounter any personal data from other data subjects while visiting our website, you are to refrain from collection, any unauthorised use or any other act that constitutes an infringement of the privacy of the data subject(s) in question. The collector is not responsible in these circumstances.

Bewaartermijnen

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet. Je kunt op elk moment vragen om jouw gegevens te verwijderen van elk Naq Cyber account, systeem of ander medium voor gegevensverwerking in overeenstemming met het hierboven beschreven proces.

Toepasselijk recht

These conditions are governed by Dutch law. The court in the district where the controller has its place of business has the sole jurisdiction if any dispute regarding these conditions may arise, save when a legal exception applies. 

Contact

For questions about this privacy policy, product information or information about the website itself, please contact: info@naqcyber.com

Informatie over klantidentificatie
Toestemming
Customer management, direct marketing, administration
Identificatiegegevens werknemer
Toestemming
Beheer van werknemers, administratie
Identificatiegegevens leverancier of partner
Toestemming
Leveranciersbeheer, administratie
Financiële informatie van de klant
Toestemming
Klantenbeheer, administratie
Financiële informatie voor werknemers
Toestemming
Beheer van werknemers, administratie
Financiële informatie over leveranciers of partners
Toestemming
Leveranciersbeheer, administratie
Arbeidsverleden en opleidingsachtergrond van werknemer
Gerechtvaardigd belang/toestemming
Werknemerbeheer
Contracten met werknemers, klanten en leveranciers
Gerechtvaardigd belang/toestemming
Beheer van werknemers, klanten of leveranciers, administratie
Kopieën van ID's
Gerechtvaardigd belang/toestemming
Beheer van werknemers, administratie
Informatie over klantidentificatie
1. Use of website

2. AI tool
1. Hubspot; Google; Webflow

2. OpenAI
Klantidentificatiegegevens; Financiële informatie over klanten; Contracten met klanten
Prestaties van Naq service
Google; Amazon (hosting)
Identificatiegegevens van klanten; Identificatiegegevens van werknemers; Identificatiegegevens van leveranciers of partners; Financiële gegevens van leveranciers of partners; Arbeids- of opleidingsgeschiedenis van werknemers; Contracten met werknemers, klanten en leveranciers; Kopieën van identiteitsbewijzen
E-mail
Google
Identificatiegegevens van klanten; Identificatiegegevens van werknemers; Identificatiegegevens van leveranciers of partners; Financiële gegevens van klanten; Financiële gegevens van werknemers; Financiële gegevens van leveranciers of partners; Arbeids- of opleidingsgeschiedenis van werknemers; Contracten met werknemers, klanten en leveranciers; Kopieën van identiteitsbewijzen
1.Cloud services for storage and exchange of personal data

2. cloud services for customer management

3. cloud services for signing documents

4. cloud services for maintaining financial administration

5. cloud payment processor

6. onboarding system
1. Google Workspace

2. Hubspot

3. DocuSign

4. SnelStart; FreeAgent

5. GoCardless

6.Jotform
Identificatiegegevens van klanten, werknemers en partners of leveranciers
1. Cloud work planning tool

2. Messaging tool
1. Asana

2. Google Chat

Book a demo.

Turn compliance and assurance into your competitive advantage.
By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Bedankt! Je inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.